start  » Złoża  » Odżelaziające  » Defeman

Defeman

Proces technologiczny usuwania związków żelaza i manganu z wykorzystywaniem złoża DEFEMAN jest zbliżony do układów konwencjonalnych. Składa się nań:
- napowietrzanie surowej wody,
- korekta pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba,
- filtracja przez filtry otwarte lub zamknięte.

Zastosowanie w procesie filtracji złoża katalitycznego zmienia fizykochemiczne warunki usuwania z wody związków żelaza i manganu.
Odżelazianie polega na przeprowadzeniu związków żelaza łatworozpuszczalnych w wodzie w związki trudnorozpuszczalne, które są zatrzymywane na złożu filtracyjnym.
Dzięki swoim właściwościom silnie utleniającym, złoże DEFEMAN umożliwia wytworzenie tlenków żelaza na powierzchni ziarn absorbentu. Następuje wówczas sorpcja wodorotlenku żelazawego i żelazowego w górnych warstwach złoża. Ułatwiona staje się flokulacja cząstek wodorotlenku żelazawego, ich sedymentacja i filtracja.
Proces usuwania manganu jest bardziej złożony. Absorbent DEFEMAN pozwala podnieść stopień utleniania manganu i wydzielenie go z wody w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu. Proces ten zachodzi w głębszych warstwach złoża.
Regeneracja absorbentu DEFEMAN polega na wiązaniu przez złoże tlenu rozpuszczonego w wodzie napowietrzonej oraz prawidłowo dobranym procesie płukania wodnopowietrznego filtrów. Złoże DEFEMAN nie wymaga wymiany.

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.