start  » Przewodnik  » Procesy  » Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej

Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej

Proces wymiany jonowe polega na wymianie jonów związanych z żywicą jonowymienną na jony znajdujące się w otaczającym go roztworze:
H-R + K+ + A- <—> K-R + H+ + A-
R- OH + K+ + A- <—> R-A + K+ + OH-
gdzie:
R- wielkocząsteczkowy szkielet jonitu
K+ - kation
A- - anion
Proces jest odnawialny a wymiana zachodzi w równoważnych ilościach (stechiometrycznych).
Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwaśnym kationitem pracującym w cyklu wodorowym, a druga - anionitem (z reguły silnie zasadowym), pracująca w cyklu wodorotlenowym. Klasyczna metoda demineralizacji na dwóch kolumnach pociąga za sobą konieczność rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl służących do regeneracji oraz prowadzenia w zakładzie odpowiedzialnej gospodarki wodno-ściekowej, związanej z neutralizacją ścieków poregeneracyjnych. Do regeneracji jonitów silnie kwaśnych używa się zwykle 6% roztworu kwasu solnego (HCl), który magazynowany jest w zbiorniku kwasu w formie zatężonej tj. 33%. W wyniku tej regeneracji powstają ścieki silnie kwaśne o pH 1-2 zawierające duże ilości jonów chlorkowych. Do regeneracji jonitów silnie zasadowych używa się zasady sodowej (NaOH) o stężeniu 4-6%, która magazynowana jest w zbiornikach ługu o stężeniu 42%. W wyniku tego procesu powstają ścieki alkaliczne o pH 11-12.
Innym sposobem jest wymiana jonowa na złożu mieszanym. Złoże mieszane to specjalnie zestawiona kombinacja jonitów, składająca się z kationitów silnie kwaśnych i anionitów silnie zasadowych. Technika wymiany jonowej na złożu mieszanym jest zwykle stosowana jako końcowy etap oczyszczania wody - pozwala ona na uzyskanie wody o wysokiej jakości, która znacznie przewyższa jakość wody uzyskanej w wyniku wymiany jonowej na dwóch kolumnach. Metoda ta pozwala również na usunięcie rozpuszczonego CO2 oraz krzemionki.

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.