start  » Głowice sterujące  » Głowica sterująca Duet Logix 255/764

Głowica sterująca Duet Logix 255/764

System "Duet Logix" jest zaawansowanym systemem dwukolumnowym, stworzonym dla wielu zastosowań. Wyposażony w inteligentny system sterowania i przepływomierz "ReadySoft" elektronicznie monitoruje zużycie wody i steruje pracą dwóch zbiorników zapewniając nieprzerwaną dostawę miękkiej wody.

Duet Logix 255/764


System "Duet Logix" jest zaawansowanym systemem dwukolumnowym, stworzonym dla wielu zastosowań. Wyposażony w inteligentny system sterowania i przepływomierz "ReadySoft" elektronicznie monitoruje zużycie wody i steruje pracą dwóch zbiorników zapewniając nieprzerwaną dostawę miękkiej wody.

System "Duet Logix" korzysta z dwóch połączonych zaworów. Na głównym zaworze sterującym znajduje się sześciocyfrowy wyświetlacz z przyciskami do programowania urządzenia.

Podczas pracy urządzenia, kiedy pojemność wymienna zostaje przekroczona, układ sterujący włącza do pracy kolumnę będącą w stanie "oczekiwania" i włącza do regeneracji kolumnę dotychczas pracującą. Po skończonej regeneracji kolumna pozostaje w stanie "oczekiwania" do chwili, kiedy pojemność złoża w kolumnie pracującej zostanie wyczerpana. Przed włączeniem do pracy kolumny będącej w stanie "oczekiwania" wykonywane jest płukanie szybkie złoża. Ma ono na celu oczyszczenie kolumny i usunięcie jakichkolwiek pozostałości roztworu soli.

Woda użyta do płukania usuwana jest do ścieków przez wspólny kolektor, a jej ilość jest mierzona na zamontowanym przepływomierzu. Podczas normalnej pracy na głównym zaworze sterującym można odczytać pozostałą pojemność wymienną oraz prędkość przepływu dla kolumny pracującej.

Podczas gdy regeneracja jest włączana automatycznie po wyczerpaniu pojemności wymiennej złoża, cykle regeneracji takie jak płukanie wsteczne, wypieranie i płukanie szybkie mogą być programowane w zależności od różnych wymagań.

Dodatkowo ilość soli i pojemność mogą być zaprogramowane tak, aby dokładnie wyregulować pracę urządzenia. Płukanie wsteczne z użyciem wody miękkiej eliminuje resztki twardości i możliwość zanieczyszczenia złoża przez wytrącone związki. Poza tym istnieje możliwość włączenia do regeneracji (niezależnie od automatycznego trybu pracy) pojedynczej kolumny lub obydwu kolumn jednocześnie przez naciśnięcie przycisku.

System "Duet Logix" oferuje wiele specjalnych możliwości dla zastosowań domowych i "quasi" przemysłowych, co czyni go liderem wśród tego typu urządzeń. Układ kontroli zapamiętuje zużycie wody w specjalnej jednostce pamięci, do której dostęp jest bardzo łatwy.

Pozwala on na dokładne sprawdzenie historii pracy urządzenia, tzn.:
 Całkowite zużycie wody od momentu zainstalowania urządzenia,
 Średnie dobowe zużycie wody w każdym dniu tygodnia,
 Ilość dni od ostatniej regeneracji,
 Ilość wody zużytej od ostatniej regeneracji,
 Szczytowe, maksymalne zużycie wody,
 Porę dnia dla szczytowego, maksymalnego zużycia wody.

Pamięć:
Zawiera dane programu i historię pracy urządzenia

Zawór 255 ze sterownikiem serii 764
Standardowe części nie wymagają dodatkowego magazynu części zamiennych

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.