start  » Przewodnik  » Pojęcia  » Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza służy do oddzielania wody (rozpuszczalnika) od substancji rozpuszczonej o małej masie cząsteczkowej. Podstawą procesu jest zjawisko osmozy polegające na transporcie rozpuszczalnika przez membranę półprzepuszczalną, tzn. przepuszczalną dla rozpuszczalnika, a nieprzepuszczalną dla substancji rozpuszczonych. Siłą napędową w osmozie jest różnica aktywności rozpuszczalnika w roztworach rozgraniczonych przez membranę osmotyczną. Jeżeli membrana oddziela roztwory o różnym ciśnieniu osmotycznym, to następuje osmotyczny przepływ rozpuszczalnika do roztworu o większym stężeniu.

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.