start  » Przewodnik  » Pojęcia  » Ultrafiltracja (uf)

Ultrafiltracja (uf)

Podczas ultrafiltracji zatrzymywane są substancje niejonowe. UF wykorzystywana jest do usuwania z roztworów cząstek koloidalnych i wysokocząsteczkowych substancji rozpuszczonych.

Separacja substancji rozpuszczonych polega na fizycznym odsiewaniu, a sprawność procesu zależy od porowatości membrany i wielkości cząstek substancji rozpuszczonej. W UF separowane są cząstki o średnicy 0,001 – 0,02 µm lub masie cząsteczkowej od 1000 do 100 000, a więc zanieczyszczenia koloidalne oraz naturalne polimery np. białka, skrobia.
Ciśnienia stosowane w procesie UF zwykle nie przekraczają 1 MPa.
Do ultrafiltracji stosuje się trzy konfiguracje modułów: rurowy, spiralny i kapilarny.

W instalacji ultrafiltracyjnej, z uwagi na małe wymagane ciśnienie, znajduje się pompa niskociśnieniowa, a moduły mogą być połączone równolegle lub szeregowo. Wiele instalacji ultrafiltracyjnych pracuje okresowo w układzie jednostopniowym, a koncentrat recyrkulowany jest do zbiornika wody czystej do momentu uzyskania wymaganego zatężenia separowanych substancji. W takim układzie końcowy stopień konwersji może wynosić aż do 90 – 95%. Porównywalny stopień odzysku wody można uzyskać w jednostopniowym układzie o działaniu ciągłym, pod warunkiem, że woda kierowana do instalacji ultrafiltracyjnej była wstępnie dokładnie oczyszczana. W układach wielostopniowych o działaniu ciągłym oczyszczana woda odprowadzana jest po każdym stopniu, a koncentrat jest kierowany do następnego stopnia. Najczęściej stosuje się układy trzy- i czterostopniowe.

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.