start  » Przewodnik  » Procesy  » Usuwanie azotanów

Usuwanie azotanów

Istotnym problemem dotyczącym płytkich ujęć wód podziemnych położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb oraz na intensywnie nawożonych terenach rolniczych jest występowanie dużych ilości azotanów. Jony te w niekorzystny sposób wpływają na zdrowie człowieka, powodując - zwłaszcza u małych dzieci - choroby niedokrwienne i nowotworowe.

Azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach), regenerowanych roztworem soli kuchennej (NaCl). Istotą procesu jest równoważna wymiana jonów azotanowych z uzdatnianej wody na jony chlorkowe z żywicy jonowymiennej. Instalacje tego typu powinny pracować w pełnej automatyce i w sposób ciągły dostarczać wodę pozbawioną azotanów. Tę rolę doskonale spełnia urządzenie CrystalRight - dzięki dwóm kolumnom jonitowym pracuje ono w cyklu wahadłowym i dostarcza wodę niezawierającą szkodliwych dla zdrowia azotanów.

Innym sposobem usuwania azotanów (jak również innych soli) jest częściowa demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy.

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.