start  » Przewodnik  » Procesy  » Zmiękczanie

Zmiękczanie

Jednostki twardości - tabela przeliczeniowa


Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego (a co za tym idzie zmniejszenia wydajności procesu grzewczego w urządzeniach pracujących na zasadzie wymiany ciepła) oraz większego zużycia środków myjąco-piorących.
Klasyfikacja wody wg jej twardości:
< 5 °d woda bardzo miękka
5 - 10 °d woda miękka
10 - 20 °d woda średnio twarda
20 - 30 °d woda twarda
> 30 °d woda bardzo twarda

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz nowymi normami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r., Dz.U. nr 82, poz. 937) twardość ogólna wody do picia powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/l.

Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i niewęglanowej jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym – podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+). Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody. Zmiękczacze dobiera się biorąc pod uwagę zdolności jonowymienne urządzenia, tj. iloczyn trzech następujących wartości:
• twardości wody surowej [°d];
• przepływu hydraulicznego [m³/h];
• czasu tworzenia się solanki potrzebnej do regeneracji żywicy jonowymiennej [ok. 6 h].

Urządzenia zmiękczające wodę mogą być sterowane:
• czasowo (Z) - regeneracja następuje w zaprogramowanych odstępach dobowych, o zadanej godzinie;
• objętościowo (WZ) - regeneracja następuje po zmiękczeniu zaprogramowanej objętości wody;

Zmiękczacze mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody zmiękczonej. Przed zmiękczaczem powinien być zainstalowany filtr mechaniczny, który zabezpieczy głowicę sterującą zmiękczacza i żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, przyczyniając się tym samym do lepszej pracy
i przedłużenia żywotności urządzenia.

Woda poddawana zmiękczaniu powinna być również odżelaziona i odmanganiona, w przeciwnym wypadku część zdolności jonowymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Ponadto ponadnormatywne ilości żelaza skracają żywotność żywicy jonowymiennej (nawet o 50%).

 

Nowości

A-OCH-BIOCYD »

art_203_301.jpg

A/OCH/BIOCYD jest produktem zalecanym do zwalczania bakterii i glonów w wodzie chłodniczej, użytkowej, płuczącej, kurtynach wodnych, układach wymiennikowych i otwartych chłodniach wieżowych. Produkt jest zbudowany na bazie izathiazoliny i heterocyklicznych związków siarki.

Modułowe systemy ultrafiltracji »

art_215_308.jpg

Moduły ultrafiltracyjne:
- niezawodne zatrzymywanie organizmów i wirusów
- efektywne przepłukiwanie wsteczne i przyjazna dla użytkownika eksploatacja
- żadnych pęknięć włókna - gwarantowana jakość
- łatwe do zainstalowania i odpowietrzenia
- niewielkie koszty eksploatacyjne

System odwróconej osmozy A-RO »

art_211_309.jpg

Do odsalania wody filtrowanej i zmiękczonej lub uzdatnionej chemicznie.